Sidebar

Magazine menu

14
Sun, Apr

โครงการเด็กเตรียมเด็กดี3 ตามรอยพระบาทรัชกาลที่9

โครงการเด็กเตรียมเด็กดี3เฟส1

ตามรอยพระบาทรัชกาลที่9 ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่3

โดยจะพานักเรียน ม4.

ศึกษาเรียนรู้โครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา 1/2วัน ตั้งแต่ พฤษภาคม ถึงกันยายน 2562

โดยได้รับการสนับสนุนจากนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาและบริษัทต่างๆ

จะให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมโดยพี่นักเรียนเก่าฯก่อนการเดินทาง