Sidebar

Magazine menu

27
Mon, May

เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๑๖ “ต.อ. เดิน – วิ่ง ตามรอยพระบาท ถวายราชสดุดี”

running

วันที่จัดการแข่งขัน      วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๕:๓๐ – ๐๙ : ๐๐ น. ปล่อยตัว ๐๖.๐๐ น.

สถานที่จัดการแข่งขัน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และบริเวณใกล้เคียง 

ประเภทการแข่งขัน      
   ๑. เดิน – วิ่ง ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร 

   ๒. วิ่งระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร


รุ่นอายุที่เปิดรับ         
   บุคคลทั่วไปชาย อายุ ไม่เกิน ๑๘ ปี , ๑๙ – ๒๙ ปี , ๓๐ – ๓๙ ปี , ๔๐ – ๔๙ ปี , และ ๕๐ ปีขึ้นไป

   บุคคลทั่วไปหญิง อายุ ไม่เกิน ๑๘ ปี , ๑๙ – ๒๙ ปี , ๓๐ – ๓๙ ปี , ๔๐ – ๔๙ ปี , และ ๕๐ ปีขึ้นไป 
หมายเหตุ : การคำนวณรุ่นอายุ ใช้ปีพ.ศ. ที่เกิดเป็นเกณฑ์ เช่น เกิดปีพ.ศ. ๒๕๔๑ จะอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (๒๕๕๙-๒๕๔๑ = ๑๘)


ค่าสมัคร  ๓๐๐ บาท ทุกประเภทของการแข่งขัน 

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ   
   ๑. เสื้อที่ระลึกสำหรับทุกท่าน ท่านละ ๑ ตัว 
   ๒. เหรียญรางวัลที่ระลึกสำหรับทุกท่านที่เข้าเส้นชัยของทุกประเภท ท่านละ ๑ เหรียญ 
   ๓. บริการอาหารและเครื่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย

   ๔.  Promotion ท่านสามารถระบุชื่อของท่าน หรือข้อความที่เหมาะสม บนป้ายวิ่ง(bib)ได้ตามต้องการเมื่อท่านสมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ ๔ กันยายน นี้เท่านั้น
รางวัลของการแข่งขัน

win picture      ถ้วยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 สำหรับทุกรุ่นอายุ ทั้งชายและหญิง(เฉพาะระยะทาง ๑๐.๕ กิโลเมตร)

รางวัลพิเศษ สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนหน้างานก่อนเดินวิ่งเท่านั้น

  family picture รางวัล Family(เฉพาะผู้สมัคร ๓.๕ กม.) สำหรับทุกครอบครัว(อย่างน้อย 3 ท่าน)  / รางวัล family ที่มีสมาชิกสูงสุด 
 
runner picture        รางวัล Fancy (เฉพาะผู้สมัครประเภท๑๐.๕ กม.)
                            
(สงวนสิทธิ์การพิจารณารางวัลโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน)*

การวัดขนาดเสื้อ
shirt 2

Download Map
แผนที่ ระยะทาง ๓.๕ ก.ม.

แผนที่ ระยะทาง ๑๐.๕ ก.ม.

 สมัครแข่งขัน online /รับเสื้อ,เบอร์วิ่งเอง จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท


สมัครแข่งขัน online /ส่งเสื้อ,เบอร์วิ่งทางไปรษณีย์ จำนวนเงิน ๓๕๐ บาท
(การสมัครแบบให้ส่งเสื้อทางไปรษณีย์  หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 4 กันยายน 2559 )


หมายเหตุ :  รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 2,000 คน เท่านั้น

Sponsors

 

giffarine

KIG


PTTGroup

Matforcons

 

Loxley


D 3BB BW 50000


Bellitas Logo


Thaiyarnyon


PEA mix


Logo PTTGCD Wirtgen Group basic grey CMYK HI 

 

คุณวิทยา-คุณสิริลดา คุณปลื้ม


Logo hafele 30000


Kingsmen


E EVERENG 30000

E Golf Course Specialists

E THA Logo

Kohler Logo


E Lightinghouse orange


E menam 30000


E RME


E Logo SCG new logo


TARCO logo


LOGO VITAMIN WATER


chocktavee


ปูนซิเมนไทย-แก่งคอย


E VRS


E HYG