Sidebar

Magazine menu

27
Mon, May

สมัครผู้ใช้เว็บไซต์

Typography

ผู้สมัครผู้ใช้เว็บไซต์ ต้องเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อเป็นผู้ใช้เว็บไซต์แล้ว สามารถเข้าดูรายละเอียดข้อมูลนักเรียนเก่าได้มากขึ้น
ขั้นตอนการสมัคร :
1. กดปุ่ม สมัครผู้ใช้เว็บไซต์ ด้านล่าง
2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
3. ท่านจะได้รับ email แจ้ง password

   สมัครผู้ใช้เว็บไซต์