Sidebar

Magazine menu

14
Sun, Apr

นายกสนตอ.วาระ63-63ร่วมประชุมวางแผนการจัดการแข่งขันกอล์ฟ 83ปี เตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 26 ก.ค.63
ทพ.สมยศ นะลำเลียง
นายก สนตอ.วาระ 2563-2564
พร้อมอุปนายก และประธานจัดแข่งขันกอล์ฟ สนตอ.ไปร่วมประชุมวางแผนการจัดการแข่งขัน กับ พัชราภรณ์ สันติเสวี
ที่สนามกรุงเทพกรีฑา โดยมีนายกสโมสรกรุงเทพกรีฑา พล.ต.ต.พรภัทร สุยะนันทน์ และกรรมการ/เลขานุการ คุณชลธิชาสันติเสวี ตอ 34ให้การต้อนรับ เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขัน83ปี กอล์ฟ สนตอ.

ภาพข้อมูลจากคุณเล็กพัขราภรณ์ สันติเสวี