Sidebar

Magazine menu

28
Wed, Feb

เรือเอก นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรง ตอ.48 เป็นตัวแทนส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.จังหวัดพัทลุง

วันที่2 มิถุนายน 2563 เรือเอก นพ.นิมิต ประสิทธิ์ดำรง ตอ.48

เป็นสะพานบุญและร่วมบุญในการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ต้องใช้ใน รพ.จังหวัดพัทลุง   

โดย ท่านอภิชาติ เทพหนู รองอธิบดีศาลจังหวัดมีนบุรี โดยมีคณะเพื่อนฝูงเป็นต้นบุญ